Eco-disseny per un món sostenible

A Viefe® ens importa el món on vivim

Per això, controlem l’impacte ambiental de les nostres accions i fabriquem productes reciclables i respectuosos amb el medi ambient. Treballem per deixar un planeta verd a les futures generacions.

Origen

Controlem l’origen dels materials amb els que fabriquem els nostres productes. I només utilitzem fusta de boscos europeus gestionats de forma sostenible.

Reciclatge

Ens assegurem que els materials dels nostres productes són reciclables. Volem que el dia de demà, quan ja s’hagin usat, puguin convertir-se en una altra cosa.

Disseny

Dissenyem minimitzant al màxim el tamany dels poms i tiradors d’acord a la seva funcionalitat. Això ens permet estalviar recursos naturals i energia.

Emissions

Reduim al màxim l’ús d’electricitat i les emisions de CO2. Modifiquem els procesos productius per reduir els residus i substituim les coles per ensamblatge mecànic.

Packaging

Utilitzem envasos de materials reciclables adaptats a les diferents mides de les peces, per d’aquesta manera reduir consums i espais en el transport.

Logística

Optimitzem la logística del transport per disminuir les emisions atmosfèriques. Agrupem volums i racionalitzem l’emmagatzematge perquè ocupin menys.

Percentatges de millores des de 2013

El futur de l’entorn natural que ens envolta i la durabilitat dels nostres productes ens porten a ser el màxim d’exigents en tots els processos que portem a terme. Apliquem els nostres propis mètodes de control per certificar l’origen dels materials i l’impacte ambiental de totes les etapes de fabricació, embalatge i transport. El certificat ISO 14001 ho garanteix.

Disminució de residus40%
Ús de materials reciclables90%
Reducció petjada CO225%
Optimització logística transport43%